Din personlighet ett resultat av musiken, eller tvärtom

 

Många som lyssnar på reggae tycks vara avslappnade, de som älskar soul bär också på ett lugnare och mer tillfreds sinnelag än den typiska EDM lyssnaren. En del påstår att musiken vi lyssnar på har ett så starkt inflytande på oss som individer att den faktiskt kan vara personlighetsförändrande, om detta är sant kan det mycket väl vara positiva nyheter för den som söker ett inre lugn, och därmed kan hitta det via musiken. Men, om musik kan förändra oss till det bättre kan det säkerligen också dra oss mot ett beteende som är mindre accepterat.

År 1999 föll Marilyn Manson offer för teorin att musiken formar personen, då två unga män gick till attack mot Columbine High School och sköt ihjäl 13 personer. Snabbt spreds det rykten om att de båda mördarna lyssnade på Marilyn Manson, och hans musik ansågs stå som upphovsmakare till skolskjutningen. Manson själv svarade med att han inte på något vis, någonsin, uppmanat till våld och lade till att det kanske inte alltid är musiken som skapar människan, utan att det ibland är människan som söker sig till en viss sorts musik utifrån dess personlighet och mående. Marilyn Manson menade att hans musik bjöd in de individer som normalt sett lämnas utanför, det är inte den som försätter personer utanför samhället.

 

About

View all posts by