Vikten av variation

  Kroppen, musklerna och hjärnan mår alla bra av variation, detta gäller när det kommer till t.ex. mat, träning och intryck. Variation är även viktig när det kommer till musik. För den som är gift med en specifik genre kan variationen agera kontrast för att visa på vad som är “bra” och vad som ärRead More