Köpa rättigheter till musik

Kvinna som spelar gitarr

När man pratar om musik är det alltid den som skapar musiken som äger upphovsrätten. Detta gäller all musik, vare sig det är en rocksång, folkvisa eller symfoni. Det krävs ingen registrering för att få upphovsrätt till det musikstycke man skapat men man måste dock kunna bevisa att man skapat det aktuella stycket. Upphovsrätten börjar att gälla i samma stund som musiken skapas och gäller därefter under kompositörens hela livstid och 70 år efter hans död. Tanken med upphovsrätten är främst att tillvarata kompositörens ideella och ekonomiska intressen och rätten att bestämma hur musiken får användas.

Bild på notblad

Upphovsrätten innebär alltså att endast den som skapat verket kan bestämma var eller hur det får framföras i kommersiellt syfte. I Sverige har så gott som alla kompositörer gett den ekonomiska rättigheten till Stim som är en förkortning för Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Stim hjälper kompositören att hålla koll på när musiken spelas i Sverige eller utomlands så att han eller hon får rätt ersättning när musiken spelas. Innan de riktigt stora Stim-pengarna börjar rulla in för en musikskapare kan det vara svårt ekonomiskt. För att jämföra olika lån och hitta det lån med lägst ränta kan man kolla in zmarta.se, och möjligtvis spara lite pengar. De flesta musikskapare väljer att skriva avtal med något musikförlag som sedan hjälper till både med administration, finansiering och marknadsföring.

Sångare bakom mikrofon

Är man intresserad av att köpa rättigheter till musik skall man i första hand ta kontakt med personen som innehar upphovsrätten. Är denne knuten till ett skivbolag eller annan musikförläggare är det de man skall ta kontakt med. Det finns ingen fast taxa för att köpa musikrättigheter utan det är helt upp till den som innehar upphovsrätten. Ibland kan man till och med få lov att använda musiken gratis. Man skall dock vara mycket försiktig när det gäller att använda någon annans musik utan att ha lov till det, det kan annars bli en dyr historia.

För artister som ännu inte är så etablerade är det svårt att tjäna pengar från streamingtjänster och Spotify. Nu har dock Göteborgsparet Christina och Johan Löwenström skapat Zeptagram som fungerar ungefär som en musikbörs. Där kan man lägga upp sina musikrättigheter och sedan dela upp dem så att någon kan köpa en del av en låt, ungefär som aktier i ett företag. Det blir alltså lättare med hjälp av Zeptagram att öka värdet på sin musik och därmed öka inkomsterna.

About

View all posts by