Musik – Dämpar stress och förbättrar immunförsvaret

Det har visat sig i olika studier att musik är bra för hälsan, framför allt dämpar det stress. Musiken har också andra egenskaper då den motarbetar infektioner och ser till inflammationer bromsas. Dessa kan bidra till att personer kan få till exempel depressioner, åderförkalkning och reumatiska sjukdomar.

Både människor och djur som är mer intelligenta har ett så kallat stressystem som gör att kroppen ställer in sig för att fly eller slåss om de utsätts för en fara som kommer oväntat. Det finns också den typen av stress som du kan råka ut för på ditt företag när du behöver låna pengar då capcito.com hjälper dig eller hemma, men principen är densamma.

Lyssna på musik

Antingen om du lyssnar på musik eller spelar själv kommer det innebära en rogivande effekt som gör att du känner dig lugnare och mer avkopplad. Förutom att stressnivån sjunker kommer även hjärtat och andningen få en lägre hastighet. Olika typer av musik påverkar människan på varierande sätt, som exempelvis Mozart eller annan lugn musik har en bättre effekt än om du tog valium. Musik med högre tempo gör att du känner dig glad och får mer energi.

Dämpa inflammationer

En inflammation uppstår genom att några celler i människokroppen märker en retning och därefter börjar kroppen försvara sig. I ett flertal studier har det visat sig att retningen och försvarsmekanismen som kroppen får via Interleukin (ett signalämne) lockar till sig vita blodkroppar.

I och med att försökspersonerna lyssnade på musik upptäcktes det att risken för få onödiga inflammationer minskades. Dessa inflammationer kan vara startskottet till många sjukdomar, allt från åderförkalkning till depressioner. Dessutom fick forskarna tydlig data om att patienter lyssnar på musik kan många åkommor lindras och förebyggas.

Musik stärker kroppens försvar vid infektioner

Kortisol har till uppgift att trycka ner de processer i kroppens immunförsvar där den reagerar mot de infektioner som kroppen blir utsatt för. När stressen sjunker, sänks även kortisolhalten, vilket i sin tur förbättrar kroppen försvar mot infektioner. I forskningen har det visat sig att musicerande och lyssna på musik ökar antalet vita blodkroppar av olika typer som kroppen har nytta av.

Dessutom när du lyssnar på eller spelar musik får du ökat slem av antikroppar som kallas IgA, samt att salivmängden ökar. IgA har till uppgift att se till att binda olika typer av virus och bakterier i din mun och tarmar och de gör allt för att förhindra att bakterierna fastnar på väggarna när de försöker komma in i kroppen.

Lindra allergi

Att lyssna på Mozart har visat sig dämpa allergiska reaktioner, tack vare att mängden av ämnet histamin har ökats. Detta har gjort att allergiska personer exempelvis har kunnat äta viss mat som de tidigare varit allergiska mot.

About

View all posts by